Enerigatehokkuutta palveluna

Toimistokiinteistöt

Toimistokiinteistön energiankulutuksella on vaikutus suoraan tiloissa toimivan yrityksen kustannuksiin tai vuokrakiinteistön kannattavuuteen. Energiatalouden parantamisen tulee tapahtua pitkäjänteisesti, myös käyttö ja ylläpito huomioiden.

 

On muistettava energiatehokkuuden, asumisolosuhteiden ja kosteudenhallinnan tasapaino. Enerigatehokkuustoimenpiteet oikein tekemällä kustannustason laskun lisäksi saavutetaan parempi ilmanlaatu ja kosteudenhallinta. Tämä vaatii aina kiinteistön koko kiinteistötekniikan ymmärrystä sekä suunnittelua huomioiden eri järjestelmien toiminta.

Paremmin toimiva kiinteistö on turvallisempi ja tuottavampi työympäristö.

 

 

Toimistokiinteistön energiatehokkuusmahdollisuuksia:

 
  • aurinkosähköpaneelit - aurinkopaneelien avulla auringosta tuotetaan sähköä kiinteistön käyttöön. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköverkkoon. Aurinkopaneelilla voidaan tuottaa suuri osa kuluvasta sähköstä.
  • aurinkoviilennys - aurinkoviilennyksessä aurinkoenergiaa hyödynnetään viilennyksen toteuttamiseen. Aurinkoviilennyksen etuna on, että viilennykset tarve on suurimmillaan silloin kun aurinkoenergiaa on kaikkein eniten saatavilla.
  • ilmavesilämpöpumput - kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia ja käyttö- ja prosessivesien lämmittämiseen tarvittava energia voidaan tuottaa ilmavesilämpöpumpulla, jolloin säästö energiakustannuksissa voi olla 70%. Nykyisillä ilmavesilämpöpumpuilla voidaan tuottaa myös kuumaa, +80°c lämpöistä käyttövettä.
  • maalämpöpumput - lämmitysenergia otetaan geoenergiakentästä käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen.
  • ilmalämpöpumput - sähkölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan tehostaa lämmitystä sekä toteuttaa kesäajan viilennys.
  • automaatiojärjestelmät - automaatiojärjestelmiä modernisoimalla saavutetaan tarkempi kiinteistöprosessien ohjattavuus sekä etävalvonta ja -hallinta.
 

Aurinkopaneelien avulla auringosta tuotetaan sähköä kiinteistön käyttöön. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköverkkoon.

Kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia ja käyttöveden lämmitys toteutetaan ilma-vesilämpöpumpulla, jolloin säästö energiakustannuksissa voi olla 70%.

Lämmitysenergia otetaan geoenergiakentästä käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen.

 

 

 

Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan tehostaa lämmitystä sekä toteuttaa kesäajan viilennys.

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmiä modernisoimalla saavutetaan tarkemman ohjauksen vuoksi energiatehokkuutta. Lisäksi sen avulla voidaan toteuttaa etävalvonta ja -hallinta tehokkaasti.