Enerigatehokkuutta palveluna

Teollisuuskiinteistöt

Teollisuuskiinteistöissä energiakustannuksista vastaa yleensä kiinteistössä toimiva yritys. Yrityksen kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa kiinteistön energiatehokkuutta kehittämällä. Energiatalouden parantamisen tulee tapahtua pitkäjänteisesti, myös käyttö ja ylläpito huomioiden.

 

Teollisuuskiinteistöissä on usein saatavilla paljon hukkalämpöä, jota voidaan hyödyntää kiinteistön ja veden lämmittämisessä. Teollisuusprosesseissa saatetaan myös käyttää paljon energiaa, jolloin energiantuottotavalla on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen vaatii aina laajaa kiinteistötekniikan ja teollisuusprosessien ymmärrystä, jotta kannattavimmat energiatehokkuustoimenpiteet voidaan löytää, suunnitella ja toteuttaa.

 

 

Teollisuuskiinteistön energiatehokkuusmahdollisuuksia:

 
  • aurinkosähköpaneelit - aurinkopaneelien avulla auringosta tuotetaan sähköä kiinteistön ja teollisuusprosessien käyttöön. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköverkkoon. Aurinkopaneelilla voidaan tuottaa suuri osa kuluvasta sähköstä.
  • ilmavesilämpöpumput - kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia ja käyttö- ja prosessivesien lämmittämiseen tarvittava energia voidaan tuottaa ilmavesilämpöpumpulla, jolloin säästö energiakustannuksissa voi olla 70%. Nykyisillä ilmavesilämpöpumpuilla voidaan tuottaa myös kuumaa, +80°c lämpöistä käyttövettä.
  • maalämpöpumput - lämmitysenergia otetaan geoenergiakentästä käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen.
  • ilmalämpöpumput - sähkölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan tehostaa lämmitystä sekä toteuttaa kesäajan viilennys.
  • automaatiojärjestelmät - automaatiojärjestelmiä modernisoimalla saavutetaan tarkempi kiinteistöprosessien ohjattavuus sekä etävalvonta ja -hallinta.
 

Aurinkopaneelien avulla auringosta tuotetaan sähköä kiinteistön käyttöön. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköverkkoon.

Kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia ja käyttöveden lämmitys toteutetaan ilma-vesilämpöpumpulla, jolloin säästö energiakustannuksissa voi olla 70%.

Lämmitysenergia otetaan geoenergiakentästä käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen.

 

 

 

Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan tehostaa lämmitystä sekä toteuttaa kesäajan viilennys.

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmiä modernisoimalla saavutetaan tarkemman ohjauksen vuoksi energiatehokkuutta. Lisäksi sen avulla voidaan toteuttaa etävalvonta ja -hallinta tehokkaasti.