Energiatehokkuutta palveluna

Kerrostalot

Kerrostalon energiankulutuksella on vaikutus suoraan kiinteistön asumiskustannuksiin. Energiatalouden parantamisen tulee tapahtua pitkäjänteisesti, myös käyttö ja ylläpito huomioiden.

 

On tärkeää muistaa energiatehokkuuden, asumisolosuhteiden ja kosteudenhallinnan tasapaino. Enerigatehokkuustoimenpiteet oikein tekemällä kustannustason laskun lisäksi saavutetaan parempi ilmanlaatu ja kosteudenhallinta. Tämä vaatii aina kiinteistön koko kiinteistötekniikan ymmärrystä sekä suunnittelua huomioiden eri järjestelmien toiminta.

 


Kerrostalon energiatehokkuusmahdollisuuksia:

 
  • aurinkosähköpaneelit - aurinkopaneelien avulla auringosta tuotetaan sähköä kiinteistön käyttöön. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköverkkoon. Aurinkopaneelilla voidaan tuottaa suuri osa kuluvasta sähköstä.
  • ilmavesilämpöpumput - kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia ja käyttöveden lämmitys toteutetaan ilmalämpöpumpulla, jolloin säästö energiakustannuksissa voi olla 70%.
  • maalämpöpumput - lämmitysenergia otetaan geoenergiakentästä käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen.
  • ilmalämpöpumput - sähkölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan tehostaa lämmitystä sekä toteuttaa kesäajan viilennys.
  • automaatiojärjestelmät - automaatiojärjestelmiä modernisoimalla saavutetaan tarkempi ohjattavuus sekä etävalvonta ja -hallinta.

Aurinkopaneelien avulla auringosta tuotetaan sähköä kiinteistön käyttöön. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköverkkoon.

Kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia ja käyttöveden lämmitys toteutetaan ilma-vesilämpöpumpulla, jolloin säästö energiakustannuksissa voi olla 70%.

Lämmitysenergia otetaan geoenergiakentästä käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen.

 

 

 

Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä voidaan tehostaa lämmitystä sekä toteuttaa kesäajan viilennys.

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmiä modernisoimalla saavutetaan tarkemman ohjauksen vuoksi energiatehokkuutta. Lisäksi sen avulla voidaan toteuttaa etävalvonta ja -hallinta tehokkaasti.